Regulamin sklepu internetowego 

W związku z nowym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych znanym powszechnie jako RODO chcielibyśmy przekazać Ci kilka informacji, które przedstawiamy poniżej. 

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., które wprowadza nowe zagadnienia z zakresu praw Klientów. 

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest Gabinet Trychologiczny mgr Emilia Młodzianowska ul. Giełdowa 4d lokal u3. 01-211 Warszawa 

Jest też operatorem sklepu internetowego dostępnego pod adresem https://sklep.trychologiakosmetyczna.pl (dalej: sklep.trychologiakosmetyczna.pl) 

Twoje dane osobowe przechowywane są na serwerze pod adresem:

Smarthost sp. z o.o. ul. Partyzantów 1
42-217 Częstochowa 

Możesz się z nami kontaktować przez formularz kontaktowy dostępny na stronie kontakt lub adres pocztowy: kontakt@trychologiakosmetyczna.pl Gabinet Trychologiczny mgr Emilia Młodzianowska ul. Giełdowa 4d lokal U3 01-211 Warszawa Tel. 507142380. 

Twoje dane otrzymaliśmy podczas zakładania konta lub zakupu w formie „Gość”, ponieważ zarejestrowałeś się w serwisie sklep.trychologiakosmetyczna.pl jako Klient i zaakceptowałeś Regulamin. Przetwarzamy Twoje dane osobowe w szczególności w celu wykonania zawartej z Tobą umowy, w tym do: 

• rejestracji w serwisie sklep.trychologiakosmetyczna.pl oraz zapewnienia obsługi Twojego konta, transakcji i rozwiązywania problemów technicznych; 

• dla celów korzystania z naszych usług, udostępnionych w serwisie sklep.trychologiakosmetyczna.pl, takich jak sprzedaż książek w wersji elektronicznej, 

• obsługi zgłoszeń, które do nas kierujesz (np. przez formularz kontaktowy); 

• kontaktowania się z Tobą, w celach związanych ze świadczeniem usług; 

• przetwarzania Twoich danych dla celów podatkowych i rachunkowych. 

Jeśli się na to zgodzisz, przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu: 

• zapisywania danych w plikach cookies, gromadzenia danych ze stron www i aplikacji mobilnych; 

• organizacji konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział. 

• wysyłania newsletterów. 

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, możesz wycofać w dowolnym momencie. Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe dopóki nie wycofasz zgody. Wymagamy podania przez Ciebie następujących danych osobowych, aby móc zawrzeć i wykonać umowę zawartą z Tobą, a tym samym świadczyć Ci usługę: 

• adres e-mail, login i hasło, 

• jeśli chcesz otrzymać fakturę - informacje do wystawienia faktury, np. dane firmy i jej adres. Jeśli z jakiegoś powodu nie podasz tych danych osobowych, niestety nie będziemy mogli zawrzeć z Tobą Umowy, a w konsekwencji nie będziesz mógł korzystać z serwisu sklep.trychologiakosmetyczna.pl. Podanie Twoich danych jest dobrowolne. Gwarantujemy spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Twoich danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych. Z uprawnień tych możesz skorzystać, gdy: 

• w odniesieniu do żądania sprostowania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe lub niekompletne; 

• w odniesieniu do żądania usunięcia danych: Twoje dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez Administratora; cofniesz swoją zgodę na przetwarzanie danych; zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem; dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa; 

• w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe – możesz żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będziesz chciał/a, aby zostały usunięte; Twoje dane nie będą nam już potrzebne, ale mogą być potrzebne Tobie do obrony lub dochodzenia roszczeń; lub wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu; 

• w odniesieniu do żądania przeniesienia danych: przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie Twojej zgody lub umowy zawartej z Tobą oraz, gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny. Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). 

Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy: 

• przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazłeś/aś,

• Twoje dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym są profilowane dla tego celu. Pamiętaj, że z prawa sprzeciwu możesz skorzystać od 25 maja 2018 roku. 

Twoje dane osobowe udostępniamy podmiotom wspierającym nas w świadczeniu usług drogą elektroniczną, czyli takim, które zapewniają usługi płatnicze, wspomagają obsługę użytkowników sklep.trychologiakosmetyczna.pl. Możemy też przekazać Twoje dane osobowe organom publicznym walczącym z oszustwami i nadużyciami. 

Twoje dane osobowe przechowujemy przez czas obowiązywania umowy zawartej z Tobą, a także po jej zakończeniu w celach: 

• wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,

• statystycznych i archiwizacyjnych,

• maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zakończenia wykonania umowy.

Nie przekazujemy Twoich danych do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Nie przetwarzamy Twoich danych osobowych automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w sposób wpływający na Twoje prawa.

Serwis korzysta z plików cookies m.in. w celach identyfikacyjnych, reklamowych, marketingowych, statystycznych oraz w celu dostosowywania do indywidualnych potrzeb jego użytkowników. Pliki Cookie mogą być stosowane również przez współpracujących z nami kontrahentów. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w wykorzystywanym przez Ciebie programie (przeglądarce internetowej) lub konfiguracji usługi. Korzystanie z Serwisu sklep.trychologiakosmetyczna.pl bez zmiany warunków przechowywania lub dostępu do cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci Twojego urządzenia.

Zagadnienia ogólne sklep.trychologiakosmetyczna.pl przywiązuje szczególną wagę do ochrony prywatnych danych i respektowania praw do prywatności użytkowników Serwisu. Polityka prywatności Serwisu zawiera informacje dotyczące zbierania danych osobowych użytkowników Serwisu, sposobu ich przetwarzania, jak również możliwości cofnięcia zgody na ich przetwarzanie przez sklep.trychologiakosmetyczna.pl oraz zasady wykorzystywania przez sklep.trychologiakosmetyczna.pl plików typu cookie. Korzystając z Serwisu, w szczególności zakładając konto w Serwisie i wyrażając stosowne zgody, użytkownik Serwisu akceptuje opisane w niniejszym dokumencie zasady polityki prywatności i cookie. W razie wątpliwości lub sprzeczności pomiędzy Polityką Prywatności i Cookie a udzielonymi przez użytkownika Serwisu w trakcie rejestracji w Serwisie zgodami, niezależnie od postanowień niniejszej Polityki Prywatności i Cookies, podstawą do podejmowania oraz określenia zakresu działań 

przez sklep.trychologiakosmetyczna.pl będą udzielone przez użytkowników w trakcie rejestracji zgody. 

DANE OSOBOWE UŻYTKOWNIKÓW SERWISÓW 

sklep.trychologiakosmetyczna.pl zapewnia wszystkim użytkownikom Serwisu realizację uprawnień wynikających z przepisów Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) (dalej „Ustawa”). Korzystanie z Serwisu oraz dostępnych w ich ramach usług wymaga przekazania Twoich danych osobowych. Niektóre dane osobowe są wymagane w celu rejestracji w Serwisie. Wymagane przy rejestracji w Serwisie dane to między innymi: adres e- mail. Niektóre dane osobowe są wymagane przy dokonywaniu zakupu produktów w ramach Serwisu (np. adres dostawy, imię i nazwisko, numer telefonu). Niektóre Twoje dane mogą być pobierane automatycznie podczas Twojej wizyty w Serwisie (np. adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, Cookie). Szczegółowe informacje dotyczące zbieranych plików Cookie znajdziesz w części „PLIKI COOKIE”, poniżej. 

Niektóre podane przez Ciebie dane osobowe mogą być wymagane w trakcie kontaktu z działem obsługi Serwisu np. podczas składanych reklamacji. 

Dane osobowe, które nam powierzasz przetwarzane są: - w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania i prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną i realizacji składanych przez Ciebie zamówień; - w celu realizacji składanych przez Ciebie zamówień na produkty znajdujące się w asortymencie Serwisu; - w celu rozpatrywania składanych przez Ciebie reklamacji oraz zwrotu świadczeń w przypadku odstąpienia od umowy (zwrotu towaru); - w przypadku wyrażenia przez Ciebie stosownej zgody podane przez Ciebie dane osobowe mogą być również wykorzystywane przez sklep.trychologiakosmetyczna.pl lub podmioty działające na jego zlecenie, dla celów marketingowych, w tym w szczególności w celu przesyłania na podany przez Ciebie adres poczty e-mail informacji handlowych drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z dnia 9 września 2002 r. z póź. zm.) oraz innych przepisów prawa powszechnie obowiązującego, jak również przesyłanie newsletterów. 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie przez nas danych osobowych może uniemożliwić nam świadczenie Tobie usług drogą elektroniczną oraz dokonywanie przez Ciebie zakupów w Serwisie. Powierzając nam swoje dane osobowe masz prawo wglądu do nich, prawo żądania ich aktualizacji oraz prawo żądania ich usunięcia. W celu skorzystania z tych uprawnień skontaktuj się z sklep.trychologiakosmetyczna.pl (adres e-mail: kontakt@trychologiakosmetycznna.pl telefon: 507142380). Dane osobowe podane przez Ciebie w koncie Klienta możesz samodzielnie edytować i usuwać (zakładka 

„Twoje konto”). Jeśli chciałbyś zrezygnować z otrzymywania newslettera to możesz to zrobić poprzez wysłanie wiadomość e-mail na kontakt@trychologiakosmetyczna.pl modyfikację ustawień Twojego konta, wysłanie pisemnego oświadczenia o cofnięciu zgody na otrzymywanie Newslettera oraz w drodze kliknięcia na link znajdujący się w przesłanym Newsletterze. 

Środki ochrony danych osobowych sklep.trychologiakosmetyczna.pl dba o bezpieczeństwo udostępnianych danych osobowych użytkowników Serwisów, w szczególności przed dostępem do nich osób nieupoważnionych sklep.trychologiakosmetyczna.pl prowadząc Serwis stosuje przewidziane prawem środki techniczne, których celem jest jak najlepsze zabezpieczenie gromadzonych poprzez sklep.trychologiakosmetyczna.pl danych osobowych przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystywaniem przez osoby nieuprawnione. Sposoby zabezpieczenia danych osobowych zostały szczegółowo opisane w polityce bezpieczeństwa danych osobowych sklep.trychologiakosmetyczna.pl 

Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych Użytkownik może w każdej chwili cofnąć wyrażone podczas rejestracji w Serwisie zgody na przetwarzanie jego danych osobowych oraz otrzymywania informacji marketingowych. W celu cofnięcia którejkolwiek z wyżej opisanych zgód użytkownik powinien skontaktować się z sklep.trychologiakosmetyczna.pl e-mail: kontakt@trychologiakosmetycznna.pl telefon: 507142380). 

Pliki cookie sklep.trychologiakosmetyczna.pl stosownie do przepisów art. 173 i 174 ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo Telekomunikacyjne (dz.U. z dn. 16 lipca 2004 roku z póź. zm.) informuje, iż w ramach Serwisu korzysta z technologii plików tzw. „cookies". Pliki typu cookie są niewielkimi informacyjnymi plikami tekstowymi wysyłanymi przez serwer sklep.trychologiakosmetyczna.pl z informacjami zapisywanymi w pamięci tzw. „urządzeń końcowych” (urządzeń wykorzystywanych przez użytkownika do przeglądania stron internetowych, np. laptopów, tabletów, telefonów). Każdy plik cookie jest unikatowy dla Twojej przeglądarki, zawiera on informacje możliwe do odczytania tylko dla danej strony. Pliki "cookies" nie pozwalają na pobieranie danych osobowych i adresowych czy też informacji poufnych użytkownika. Warunkiem działania “cookies” zawsze jest ich akceptacja przez przeglądarkę użytkownika oraz nieusuwanie z dysku. Poprzez zmianę ustawień komputera, którego wykorzystujesz do odwiedzania naszych Serwisu, możesz wykasować lub zablokować pliki „cookies". Twoja przeglądarka może w ramach ustawień pierwotnych posiadać zaznaczone opcje akceptujące pliki cookie. Większość przeglądarek internetowych ma domyślnie ustawione zezwolenie na używanie plików cookie. 

sklep.trychologiakosmetyczna.pl wykorzystuje dwa typy plików cookies: Cookies sesyjne: są przechowywane na Twoim urządzeniu i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Po zakończonej sesji zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Twojego Urządzenia. Mechanizm 

cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Twoje urządzenia. Cookies trwałe: są przechowywane na Twoim urządzeniu i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Twojego urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Twojego urządzenia. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Twojego Urządzenia. 

Cele zbierania plików cookie Informacje zapisywane w plikach cookie na komputerze użytkownika ułatwiają użytkownikowi korzystanie z Serwisu. Oprócz własnych plików cookies w Serwisie, zamieszczane i wykorzystywane mogą być pliki cookie stron trzecich, należące w szczególności do reklamodawców, operatorów systemów adserwerowych oraz operatorów systemów analizujących i raportujących oglądalność. Pliki cookie należące do sklep.trychologiakosmetyczna.pl są wykorzystywane w następujących celach: - reklamowych (np. dostosowania prezentowanych za pośrednictwem Serwisu reklam usług i produktów), - statystycznych (np. tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych Serwisu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości), - przechowywania informacji na temat preferencji wizualnych oraz personalizujących np. kolor layoutu; identyfikacyjnych, w tym przechowywanie podstawowych informacji o użytkownikach – ich identyfikatorów; - zapewnienia optymalizacji i poprawnego wyświetlania treści zawartych na stronach internetowych Serwisu; - zapewnianie najlepszego odbioru oraz adekwatności treści stron internetowych Serwisu dla odbiorcy. 

Pliki cookie stron trzecich, są wykorzystywane w następujących celach: - zbieranie danych statystycznych o popularności oraz użyteczności poszczególnych stron internetowych Serwisów lub ich elementów; wyświetlanie reklam behawioralnych - dostosowanych do zainteresowań użytkowników; - tworzenie profili behawioralnych użytkowników, w szczególności aby uniknąć wielokrotnej prezentacji temu samemu odbiorcy tej samej reklamy oraz w celu prezentacji reklam behawioralnych uwzględniających zainteresowania odbiorców; - obsługi technologicznej komponentów firm trzecich, jak np. Adobe Flash czy Facebook Connect. 

JAK WŁĄCZYĆ LUB WYŁĄCZYĆ OBSŁUGĘ PLIKÓW COOKIE

To od decyzji użytkownika zależy czy pliki cookie będą zapisywane i przechowywane na jego urządzeniu. Wszystkich zmian możesz dokonać samodzielnie w ustawieniach używanej przez Ciebie przeglądarki internetowej. Informacje o sposobie 

modyfikacji zasad wykorzystywania plików Cookie w Twoje przeglądarce znajdziesz w dziale pomocy Twojej przeglądarki. Sklep.trychologiakosmetyczna.pl korzysta także ze standardowych plików dziennika serwera sieciowego do liczenia osób odwiedzających Sklep oraz do oceny możliwości technicznych Serwisu. Dane powyższe są również używane, aby ustalić, ile osób odwiedza Sklep. 

Postanowienia końcowe sklep.trychologiakosmetyczna.pl zastrzega sobie prawo zmiany zasad prowadzonej polityki prywatności. O zmianach zasad polityki prywatności użytkownicy będą informowania z co najmniej 7 (siedem) dniowym wyprzedzeniem. Wraz z każdą zmianą nowa wersja Polityki Prywatności będzie upubliczniana z nową datą. sklep.trychologiakosmetyczna.pl e-mail: kontakt@trychologiakosmetycznna.pl telefon: 507142380

Warunki i zasady sprzedaży Książek elektronicznych (eBook), w sklepie internetowym. 

Sklep internetowy sklep.trychologiakosmetyczna.pl, działający pod adresem https:// sklep.trychologiakosmetyczna.pl należy do Gabinet Trychologiczny mgr Emilia Młodzianowska z siedzibą w Warszawie ul Giełdowa 4d lokal u3, NIP:527-286-72-99, REGON: 

Definicje: EBOOK-I – książka w wersji elektronicznej, zapisana w formacie MOBI, EPUB lub PDF. 

PDF – PDF (ang. Portable Document Format) – POLECANY NA KOMPUTERY. Format plików służący do prezentacji, przenoszenia i drukowania treści tekstowo- graficznych. Format ten ma sztywny podział na strony i nadaje się szczególnie do przeglądania publikacji na większych monitorach. Na czytnikach, tabletach i smartfonach mogą wystąpić problemy z powiększaniem i dzieleniem tekstu oraz poruszaniem się po publikacji. 

§ 1. Składanie zamówienia. Klient może zamówić produkty oferowane w sklep.trychologiakosmetyczna.pl l przez dwadzieścia cztery godziny na dobę za pośrednictwem strony internetowej https:// sklep.trychologiakosmetyczna.pl Aby złożyć zamówienie, Klient musi: - zarejestrować się i zalogować w sklep.trychologiakosmetyczna.pl - wybrać produkt za pomocą opcji „DODAJ DO KOSZYKA”, - wybrać polecenie „RALIZUJ ZAMÓWIENIE” oraz wybrać sposób płatności za zamówienie ” ZAMÓWIENIE Z OBOWIĄZKIEM ZAPŁATY” - dokonać płatności. 

Ze względu na charakter produktów oferowanych w sklep.trychologiakosmetyczna.pl, Klient może zamówić tylko jedną sztukę danego tytułu w wybranym formacie. Przy każdej książce elektronicznej znajduje się informacja opisująca licencję w zakresie możliwości lub braku możliwości drukowania i kopiowania książki elektronicznej. 

§ 2. Warunki techniczne niezbędne do korzystania z książek elektronicznych zakupionych w sklep.trychologiakosmetyczna.pl 

UWAGA! Przed zakupem książki elektronicznej w sklep.trychologiakosmetyczna.pl, Klient powinien sprawdzić, czy urządzenia elektroniczne, na których chce otworzyć plik książki, obsługuje format w jakim jest ona zapisana. Firma Gabinet Trychologiczny mgr Emilia Młodzianowska nie gwarantuje, że zakupiony w sklep.trychologiakosmetyczna.pl e-book otworzy się na każdym urządzeniu elektronicznym posiadającym funkcję obsługi plików w formacie PDF. 

UWAGA! Przed zakupem książki elektronicznej w sklep.trychologiakosmetyczna.pl, Klient powinien sprawdzić, czy sposób przygotowania książki, odpowiada jego wymaganiom. Klient ma możliwość sprawdzenia jakości przygotowania książki, poprzez pobranie jej fragmentu, dostępnego na stronie opisu danej książki. Przed zakupem książki, Klient powinien zapoznać się z warunkami licencji, w której określona jest: - możliwość lub brak możliwości drukowania, - możliwość lub brak możliwości kopiowania tekstu. Warunki licencji umieszczone są w opisie książki na stronach sklep.trychologiakosmetyczna.pl 

§ 3. Metody płatności. Płatności odbywają się za pośrednictwem przelewu tradycyjnego Klient może dokonać zapłaty za zamówione produkty w następujący sposób: - przelewem tradycyjnym. Informacje o danych dotyczących wykonania przelewu (nr konta, kwota, nazwa właściciela i adres banku) zostaną wysłane na Andres mailowy automatycznie po prawidłowym złożeniu zamówienia przez Klienta. UWAGA: realizacja zamówienia opłaconego tą metodą odbywa się po weryfikacji ręcznej i może trwać kilkanaście godzin: maksymalnie 24 godziny w dniu roboczym oraz 48 godzin w przypadku dni świątecznych lub weekend od momentu zaksięgowania przelewu). 

sklep.trychologiakosmetyczna.pl potwierdzi rejestracje zamówienia wysyłając na wskazany przez Klienta w czasie rejestracji adres e-mail, potwierdzenie przyjęcia zamówienia. Dostarczenie produktów odbywa się poprzez Internet i jest bezpłatne. 

§ 4. Warunki realizacji zamówienia. Zamówienie zostanie zrealizowane w momencie otrzymania potwierdzenia przelewu np., poprzez wysłanie go na adres kontakt@trychologiakosmetyczna.pl lub po zaksięgowaniu przelewu co zostanie sprawdzone w trakcie weryfikacji ręcznej na 

stornie internetowej banku. Po otrzymaniu informacji o dokonanej płatności, sklep.trychologiakosmetyczna.pl prześle wiadomość na adres e-mail podany przez Klienta w czasie rejestracji z informacją potwierdzającą otrzymanie należności za zamówione produkty oraz informacją o sposobie pobrania produktów w mailu zatytułowanym „ Płatność zaakceptowana”. Jeśli zrealizowanie zamówienia nie jest możliwe, sklep.trychologiakosmetyczna.pl poinformuje Klienta o zaistniałej sytuacji przesyłając wiadomość na adres e-mail podany przez Klienta w czasie rejestracji. W przypadku opłacenia przez Klienta zamówienia, którego zrealizowanie nie jest możliwe w przeciągu 5 dni roboczych, sklep.trychologiakosmetyczna.pl dokona zwrotu wpłaconych środków na rachunek bankowy, z którego wpłata nastąpiła. 

§ 5. Ceny i formaty zakupionych książek Wszystkie ceny podane na stronach sklepu internetowego sklep.trychologiakosmetyczna.pl są podane w złotych polskich i zawierają podatek od towarów i usług – VAT w wysokości 5%. Ceną wiążącą jest cena podana podczas składnia zamówienia na podstronie ”Koszyk”. 

§ 6. Faktury VAT sklep.trychologiakosmetyczna.pl wystawia faktury VAT na zakupione przez Klienta produkty po wprowadzeniu danych pod w sekcji „Adresy” po zaznaczeniu formy płatności „faktura” opcji na stronie “Koszyk” oraz wprowadzeniu danych firmowych/osobistych we wskazanym formularzu. Tym samym Klient zgadza się na wystawienie faktury elektronicznej w formacie PDF. Faktura VAT zostanie wystawiona po potwierdzeniu dokonania płatności za produkt. Faktura VAT po wystawieniu zostanie przesłana na podany podczas rejestracji adres mailowy Klienta. Uwaga. Akceptując regulamin, akceptujesz sposób dostarczenia faktury VAT w wersji elektronicznej, w formacie PDF, drogą mailową. 

§ 7. Odstąpienie od umowy, rezygnacja z zamówienia Ze względu na charakter sprzedawanych produktów (świadczenia, które z uwagi na ich charakter nie może zostać zwrócone), Klient nie ma możliwości odstąpienia od umowy lub rezygnacji z zamówienia po dokonaniu płatności za produkt. Klient przed zakupem książki w wersji elektronicznej, powinien upewnić się, czy urządzenie, na którym zamierza ją odtwarzać, obsługuje format w jakim jest ona zapisana. 

§ 8. Korzystanie z zakupionych na sklep.trychologiakosmetyczna.pl produktów przez Klienta Zakupione i opłacone produkty będą dostępne dla Klienta w linku wysłanym drogą mailową na podany adres e-mail przez Klienta w formie linku, który zostanie wysłany w mailu. W celu pobrania zakupionego produktu, należy kliknąć we wskazany i przesłany przez nas link na podany przez Państwa adres e-mail. Jeśli wysłany link nie będzie działał prosimy o kontakt na adres kontakt@trychologiakosmetyczna.pl lub telefonicznie 507142380. Uwaga! Przechowywanie zakupionych przez Klienta książek na podstronie jest nie możliwe. Link, który dostajecie Państwo po otrzymaniu wpłaty będzie aktywny 30 dni. Następnie link ulegnie dezaktywacji dlatego polecamy pobranie i zapisane pliku na posiadanym przez Państwa urządzeniu 

§ 9. Bezpieczeństwo i ochrona prawa autorskiego 

Klient jest zobowiązany do zachowania w tajemnicy loginu i hasła do swojego konta w sklepie internetowym sklep.trychologiakosmetyczna.pl. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za operacje wykonane przy ich pomocy przez osoby trzecie. Wszystkie produkty oferowane przez sklep.trychologiakosmetyczna.pl są objęte ochroną przewidzianą w ustawie z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych i mogą być używane wyłącznie na zasadach określonych w niniejszym regulaminie. Klient ma prawo korzystać z produktów zakupionych w sklep.trychologiakosmetyczna.pl lub udostępnionych bezpłatnie przez sklep.trychologiakosmetyczna.pl, tylko na własny użytek zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Klient nie może udostępniać produktów zakupionych w sklep.trychologiakosmetyczna.pl innym osobom. Klient nie może i nie jest uprawniony do: - rozpowszechniania ani wprowadzania do obrotu produktów zakupionych w sklep.trychologiakosmetyczna.pl w całości lub we fragmencie, - komercyjnego wykorzystywania produktów zakupionych w sklep.trychologiakosmetyczna.pl, - modyfikowania produktów zakupionych w sklep.trychologiakosmetyczna.pl Klient jest zobowiązany do zadbania o to, by żadne osoby nieuprawnione nie korzystały z produktów zakupionych w sklep.trychologiakosmetyczna.pl w sposób niezgodny z prawem lub regulaminem. W przypadku wykrycia sytuacji wykorzystania produktów zakupionych w sklep.trychologiakosmetyczna.pl niezgodnie z prawem, sklep.trychologiakosmetyczna.pl może skierować roszczenia z tego tytułu względem Klienta. sklep.trychologiakosmetyczna.pl nie ponosi odpowiedzialności za brak dostarczenia e-maila z informacjami dotyczącymi realizacji zamówień z przyczyn niezależnych od sklep.trychologiakosmetyczna.pl 

§ 10. Treść licencji na korzystanie z ebook-ów zakupionych w sklepie internetowym Kopia ebook-a zakupiona na sklep.trychologiakosmetyczna.pl przeznaczona jest wyłącznie do własnego użytku osobistego w granicach udzielonej licencji. Wszelkie prawa są zastrzeżone chyba, że właściciel praw autorskich udzieli wyraźnej licencji. Z wyjątkiem sytuacji dopuszczalnych przez prawo lub uzyskania zgody uprawnionego z tytułu praw autorskich, jakiekolwiek powielanie, montaż, wyświetlanie, wypożyczanie, publiczne pokazy czy inne rozpowszechnianie zawartości tej kopii lub jej fragmentów czy części jest bezwzględnie zabronione. Zakupiona kopia nie może być przedmiotem odsprzedaży czy dystrybucji i sprzedaży handlowej. 

§ 11. Reklamacje. Klient może zgłosić reklamacje na adres kontakt@trychologiakosmetyczna.pl w przypadku, gdy: - zakupiony produkt okaże się uszkodzony lub nie uruchamia się, - Klient dokona zapłaty ze produkt, a nie otrzyma linku do pobrania ebook-a, Klient poinformuje sklep.trychologiakosmetyczna.pl o braku dostępu do produktu, a w ciągu 48 (dwudziestu czterech) godzin dnia roboczego od informacji od Klienta, nie 

zostanie mu udostępniona możliwość pobrania produktu lub przesłany produkt w inny sposób. Za moment zawarcia umowy sprzedaży uważa się moment otrzymania przez sklep.trychologiakosmetyczna.pl potwierdzenia zapłaty dokonanego przez Klienta np. poprzez wygenerowanie potwierdzenia przelewu. Ze względu na charakter sprzedawanych Produktów (świadczenia, które z uwagi na ich charakter nie może zostać zwrócone), Klientowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 10 dni od dnia zawarcia umowy zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2000 roku "O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny". sklep.trychologiakosmetyczna.pl ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 (czternaście) dni. Zwrot kosztów w przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji przez sklep.trychologiakosmetyczna.pl będzie dokonywany w sposób ustalony z Klientem, w terminie do 14 dni roboczych od momentu poinformowania Klienta o rozstrzygnięciu reklamacji na Jego korzyść. 

§ 13. Dane osobowe. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Gabinet Trychologiczny mgr Emilia Młodzianowska, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883). Klient oświadcza, że został poinformowany, że podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny oraz, że przysługuje mu prawo wglądu do nich, jak również możliwość ich poprawiania. 

§ 14. Zmiana regulaminu. Regulamin może być zmieniony z ważnych przyczyn, które mają wpływ na działalność sklep.trychologiakosmetyczna.pl po 14 dniach od poinformowania Klientów przed wprowadzaną zmianą na stronie sklepu. Zmiana regulaminu pozostaje bez znaczenia dla zawartych przez Klienta i Gabinet Trychologiczny mgr Emilia Młodzianowska umów sprzedaży przed zmianą regulaminu.

Reklamacje i zwroty
regulamin zwrotów oraz reklamacji znajduje się pod tym adresem: https://sklep.trychologiakosmetyczna.pl/content/6-reklamacje-i-zwroty